ONURSAL KURUL

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya
KTU Tıp Fakültesi Dekanı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Murat Çakır

Prof. Dr. Fazıl Orhan

Doç. Dr. Ayşenur Bahadır

Doç. Dr. Ahmet Kağan Özkaya

Dr. Öğr. Üyesi Gülay Kaya

Kongre Başkanı I
Prof. Dr. Murat Çakır

Kongre Başkan II
Prof. Dr. Fazıl Orhan

Kongre Sekreteri I
Doç. Dr. Ayşenur Bahadır

Kongre Sekreter II
Dr. Öğr. Gör. Gülay Kaya

Üye : Doç. Dr. Ahmet Kağan Özkaya