Bildiri Gönderimi ve Kuralları

 
Kongremize gönderilecek olan bildiriler sadece sözel bildiri şeklinde ve online olarak kongre web sitesi (www.karadenizpediatri.org) üzerinden kabul edilecektir. Bildiri gönderimi aşağıdaki kurallara göre yapılmalıdır. E-mail, fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 
1. Sadece sözel bildiriler kabul edilecektir
2. Kabul edilen bildiriler için hem yüz yüze hemde online sunum kabul edilecektir. Hem yüz yüze sunum hemde online bildiriler için sunum yapacak kişinin kongre kaydının yapılmış olması şarttır. Online sunulacak edilen bildiriler maksimum 5 dakikalık zoom kaydı önceden alınmak kaydıyla kongre tarihinde online olarak yayınlanacaktır.
3. Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi 20 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
4. Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma olarak düzenlenmelidir.
5. Kabul edilen sözel bildirilerin belirlenen tarihlerde online platformda yer almaması durumunda, bildiri sahiplerinin kurumlarına gerekli geri bildirimler yapılacaktır.
6. Sözel bildiriler kongre sonunda kaldırılacak, dernek web sitesinde sağlık çalışanları ile paylaşılabilinecektir.
7. Gönderilen bildirinin kongre kitapçığında basılabilmesi için bildiride ismi bulunanlardan en az bir kişinin kongreye kayıt yaptırmış olması gereklidir.
8. Sisteme girilen sözel bildirileri ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
9. Bildiri başlığı büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalıdır.
10. Bildiri özeti metni 300 kelimeden fazla olmamalıdır.
11. ildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla birer adet olmalıdır.
12. Kongre düzenleme kurulunun aldığı karar gereği tek isimli çalışmalar kabul edilmeyecektir.
13. Bildiriler kongre düzenleme kurulunun onayından sonra kongremizde kabul edilen çalışmalar kongre bilimsel kitabında yazıl olarak sunulacaktır.